LA1BCA's WebCam - Engavågen
Kamera'et er operativt mellom kl. 1000 og 1600
Program for 'capture' and upload of picture - Camstreams Media Encoder

The picture update every 15 sek.

Siden er lagt opp til at du kan følge med på oppdaterings-frekvensen.
Kolonnen under bilder viser 'sanntid' og klokke-tiden i bildet viser 'capture time',
d.v.s. tiden da bildet ble fanget av kamera'et.